Πρόσκληση συζητητών (στρογγυλό τραπέζι μάχιμων εκπαιδευτικών)


Η Οργανωτική Επιτροπή, σκοπεύει να οργανώσει στρογγυλό τραπέζι συζήτησης, με συζητητές μάχιμους εκπαιδευτικούς, προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,που εφαρμόζουν τις Τ.Π.Ε. στην καθημερινή διδακαλία τους, με επιτυχία. Να συζητήσουν ενώπιον των σύνεδρων, για μια ώρα.

Η συζήτηση θα γίνει στη βάση των πιο κάτω αξόνων:

• Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στα σχολεία
• Τι πετυχημένο θεωρούν ότι έγινε στα σχολεία από την εισαγωγή των τ.π.ε από το 2000- ως σήμερα
• Τι νομίζουν ότι χρειάζεται… Τι προσδοκούν… (προτάσεις στο υπουργείο)


Για το λόγο αυτό απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους ...

Ας προτείνετε στο mail μας, ονόματα εκπαιδευτικών που νομίζετε ότι πρέπει να είναι σε αυτό το πάνελ συζήτησης (να τους προσκαλέσουμε επίσημα). Ή μπορείτε και να αυτοπροταθείτε. Ας απαντήσετε ως τις 31 Αυγούστου 2019

Στην απάντησή σας ας περιλάβετε ένα εκπαιδευτικό cv, με έμφαση στην πληροφόρηση για την εφαρμογή των ΤΠΕ και στα αποτελέσματά της, στην καθημερινή σας διδασκαλία.


Με εκτίμηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.