Πληροφορίες πρόσβασης στο χώρο που θα γίνει το Συνέδριο:

Χώρος διεξαγωγής συνεδρίου: Συνεδριακός Χώρος "Triaena Business Center" που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 15, στην Αθήνα (στον 1ο όροφο)

Ας δείτε εδώ τις συνεδριακές αίθουσες: https://www.triaenatours.gr/el/business-centerΑς δείτε εδώ το χάρτη της περιοχής