Υποβολή εργασίας - Οδηγίες:


Για την υποβολή του ολοκληρωμένου κειμένου της εργασίας σας - πρότασης συμμετοχής στο Συνέδριο, κατεβάστε στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα μορφοποίησης - κλικ εδώ. Στη συνέχεια, στείλτε το μας με e-mail στη διεύθυνση που ακολουθεί: synedrio@sch.gr

Μεγέθη τελικών κειμένων:


Εισήγηση: Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 8 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.

Σύντομη ανακοίνωση: Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 6 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.

Διδακτική Πρόταση/Καλή Πρακτική/Σενάριο: Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 6 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.

Παρουσίαση λογισμικού: Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 6 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.

Ηλεκτρονική Εισήγηση (e-Presentation): Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 8 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.

Ηλεκτρονική Σύντομη Ανακοίνωση (e-Presentation): Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 6 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.

Ηλεκτρονική Διδακτική πρόταση/Διδακτικό σενάριο/Καλή πρακτική
 (e-Presentation): Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 6 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.

Αναρτημένη Ανακοίνωση ("πόστερ"): Το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυμαίνεται ως 4 σελίδες Α4, διαμορφωμένο με το πρότυπο μορφοποίησης του Συνεδρίου.