Διαδικασία εγγραφής Εισηγητή


Η συμμετοχή με εργασία στο συνέδριο (πλην των προσκεκλημένων ομιλητών) - εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κρίσης και έγκρισης συμπερίληψης της εργασίας στη συνεδριακή ύλη (στoν ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών), στη συνέχεια οδηγεί σε εγγραφή εισηγητή με καταβολή συνεδριακής συνδρομής.

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η συνδρομή εισηγητή που συμμετέχει στο συνέδριο, με φυσική παρουσία:
 
- με Εισήγηση
  - ή με Σύντομη Ανακοίνωση
  - ή με Διδακτική Πρόταση/Διδακτικό Σενάριο/Καλή Πρακτική
  - ή με Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

α
νέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά εργασία/ανά εισηγητή. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία (αυτών των κατηγοριών) πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. (Για την παρουσίαση της εργασίας ενώπιον των σύνεδρων, δεν χρειάζεται η παρουσία όλων των συγγραφέων)


2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ (Συμμετοχή από απόσταση)

Η συνδρομή εισηγητή που συμμετέχει στο συνέδριο, από απόσταση:
  - με
Ηλεκτρονική Εισήγηση (απαιτείται βίντεο παρουσίασης της εργασίας)
  - ή με Ηλεκτρονική Σύντομη Ανακοίνωση (απαιτείται βίντεο παρουσίασης της εργασίας)
  - ή με Ηλεκτρονική Διδακτική Πρόταση/Διδακτικό Σενάριο/Καλή Πρακτική (απαιτείται βίντεο παρουσίασης της εργασίας)
  - ή με Ηλεκτρονική Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (απαιτείται βίντεο παρουσίασης της εργασίας)

ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά εργασία/ανά εισηγητή. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία (αυτών των κατηγοριών) πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. Οι συγγραφείς των εργασιών αυτών των κατηγοριών, αν θέλουν, μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, ως απλοί σύνεδροι.

3. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η συνδρομή εισηγητή που συμμετέχει στο συνέδριο, από απόσταση,  με Αναρτημένη Ανακοίνωση (δημοσίευση της εργασίας τους στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου) α
νέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά εργασία. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία αυτής κατηγορίας, πρέπει να γίνουν τόσες εγγραφές εισηγητών - όσοι είναι και οι αναγραφόμενοι συγγραφείς επί της εργασίας. Οι συγγραφείς των εργασιών αυτής της κατηγορίας, αν θέλουν, μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, ως απλοί σύνεδροι.


Συνεδριακές παροχές σε όλους τους Εγγεγραμένους Εισηγητές (όλων των κατηγοριών)