Πρόσκληση στελέχωσης της Επιστημονικής Επιτροπής


Η Οργανωτική Επιτροπή, απευθύνει πρόσκληση σε μέλη Δ.Ε.Π., που επιθυμούν να στελεχώσουν την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, ας στείλουν e-mail στο synedrio@sch.gr, (ανοιχτή πρόσκληση, χωρίς προθεσμία), επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κλικ για download. Ας κοινοποιηθεί η παρούσα πρόσκληση και σε άλλους φίλους, μέλη Δ.Ε.Π., που θα επιθυμούσαν πιθανά να ενταχθούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.
 

Πρόσκληση στελέχωσης της Ομάδας Κριτών του Συνεδρίου


Η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση σε επιστήμονες του πεδίου των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση καθώς και των Καινοτόμων δράσεων, που επιθυμούν να στελεχώσουν την Ομάδα Κριτών των εργασιών που θα κατατεθούν για κρίση και συμμετοχή στο Συνέδριο, ας στείλουν e-mail στο synedrio@sch.gr, (ως τις 30 Αυγούστου 2019), επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κλικ για download.

Ας κοινοποιηθεί η παρούσα πρόσκληση και σε άλλους φίλους που θα επιθυμούσαν πιθανά να ενταχθούν στην Ομάδα Κριτών του Συνεδρίου.

Απαιτούμενο ένταξης στην Ομάδα Κριτών του Συνεδρίου: Η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σε ένα από τα πεδία της Συνεδριακής Θεματολογίας. Επιθυμητή η προγενέστερη συμμετοχή σε ομάδα Κριτών Συνεδρίου καθώς και η αρθρογραφία σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά ή σχετικά συνέδρια.

Κάθε Κριτής αναμένεται να κρίνει ως 5 εργασίες που θα υποβληθούν για κρίση (κρίση σε πλήρες κείμενο). Οι κριτές θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή Βεβαίωση Μέλους Οργανωτικής επιτροπής Συνεδρίου, με την ιδιότητα του Κριτή Εργασιών και τον ηλεκτρονικό τόμο (eBook) πρακτικών του συνεδρίου.