Τόμος Πρακτικών του Συνεδρίου

 

14ο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας. Τα πρακτικά του συνεδρίου.  Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2019

ISBN: ....-...-....-...-... (e-Βook/pdf)Θα είναι διαθέσιμος  όταν κατασκευαστεί , σε μορφή e-Book/pdf - μετά την πραγματοποίηση του Συνεδρίου - κι ως το τέλος του Δεκεμβρίου 2019.