Πρόσκληση συζητητών (Στρογγυλό τραπέζι μελών Δ.Ε.Π.) - Ομιλητών Δ.Ε.Π.


Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας", απευθύνει πρόσκληση σε μέλη Δ.Ε.Π., με διδακτικό αντικείμενο σχετικό με τη θεματολογία του Συνεδρίου, για τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις "Στρογγυλής Τράπεζας" ή με αυτόνομες ομιλίες ... 

Επιζητούμενα πεδία:
  - Απολογισμός 20ετίας εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
  - Εξελίξεις, νέες τάσεις ... προβληματισμοί...

ΟΙ ενδιαφερόμενοι, ας μας αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο synedrio@sch.gr, με το οποίο θα δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και πληροφόρηση για τα πεδία των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας στην εκπαίδευση, που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν ενώπιον των σύνεδρων.
Με εκτίμηση

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.