Μορφοποίηση εργασιών


Για την υποβολή του ολοκληρωμένου κειμένου της εργασίας σας - πρότασης συμμετοχής στο Συνέδριο, κατεβάστε στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το καθορισμένο υπόδειγμα μορφοποίησης - κλικ εδώ. Στη συνέχεια, στείλτε το μας με e-mail στη διεύθυνση που ακολουθεί: sec@lifelonglearning.gr


Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να είναι συμμορφωμένες απόλυτα με το πρότυπο μορφοποίησης, να μην υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό σελίδων κάθε κατηγορίας.


Η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται στον προκαθορισμένο μέγιστο αριθμό σελίδων εργασίας κάθε κατηγορίας.


Η μη συμμόρφωση στο καθορισμένο πρότυπο μορφοποίησης συνεπάγεται μη εξέταση της εργασίας.