Για το Συνέδριο


Το συνέδριο θα γίνει στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο του Triaena Business Center, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 15, στον 1ο όροφο.

Ημερομηνίες συνεδρίου: 2 και 3 Νοεμβρίου 2019, Σαββατοκύριακο. Ώρες, από 10.00 π.μ. ως 20.00

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την 10η Οκτωβρίου 2019. Αναμένεται να παρουσιαστούν περί τις 150 εργασίες, σε παράλληλες συνεδρίες που θα διεξαχθούν σε 3 συνεδριακές αίθουσες. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν από επιστήμονες του πεδίου των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. και των καινοτόμων δράσεων στην εκπαίδευση.
 
Για την παρακολούθηση του συνεδρίου, ακολουθείται διαδικασία προεγγραφής σύνεδρου


Το συνέδριο απευθύνεται σε/αφορά:


Eκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. κι εισαγωγής της καινοτομίας στην τάξη

Μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες

Μεταπτυχιακούς

Yποψήφιους/ες διδάκτορες

Διδάκτορες

Φοιτητές/τριες

Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και στην Καινοτομία και στις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

Το συνέδριο δίνει έμφαση και στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων καινοτόμων & καλών πρακτικών

Ένα διδακτικό σενάριο, ως ένα επιστημονικά διευρυμένο σχέδιο μαθήματος, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μιας διδακτικής πρότασης, από τους δημιουργούς και τις συνθήκες υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τη το θεωρητικό πλαίσιο, τη σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης έως τις σχετικές θεωρίες μάθησης, τον τρόπο υλοποίησης βήμα-βήμα, τα συμπεράσματα, τον αναστοχασμό, ένα ενδεικτικό φύλλο εργασίας και άλλα στοιχεία που ο συγγραφέας κρίνει ότι ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό σενάριο. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεκπεραιώνεται με τη χρήση-υποστήριξη των Τ.Π.Ε.(αξιοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ή άλλες υπολογιστικές τεχνολογίες) ή με άλλες καινοτόμες δράσεις.

Στη θεματική των εκπαιδευτικών σεναρίων περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες και όλα τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων ή των Καινοτόμων προγραμμάτων που εκπονούνται συμπληρωματικά (Όπως προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, Ευέλικτη Ζώνη κ.λπ.). Εκτός από τα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Δηλαδή, μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τη συστηματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, οι διασχολικές συνεργασίες και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες. Επίσης, σε αυτή τη θεματική μπορούσαν να ενταχθούν εργασίες που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη μαθησιακή διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινοτομία που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.