Ανακοίνωση Συνεδρίου

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να καταθέσουν εργασίες για συμμετοχή (μετά από κρίση) στο Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας" - και ημερομηνίες πραγματοποίησής του, 2 & 3 Νοεμβρίου 2019, στην Αθήνα (στο Triaena Business Center, Λεωφόρος Μεσογείων 15).

1. Στόχοι του Συνεδρίου:

Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. καθώς και η ενίσχυση της Καινοτομίας στην εκπαίδευση
Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. καθώς και της Καινοτομίας στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που τις ενσωματώνουν.

2. Ποιους αφορά:

- Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. και της εισαγωγής της Καινοτομίας στην τάξη
- Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας στην εκπαίδευση
- Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας στην εκπαίδευση
- Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και την Καινοτομία - και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν:

Aπό την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου (Μεταπτυχιακών και Διδακτόρων του πεδίου των Τ.Π.Ε. και των Καινοτόμων δράσεων) Στους εγκεκριμένους εισηγητές θα χορηγηθούν οι ανάλογες βεβαιώσεις.

4. Θεματολογία συνεδρίου:

Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων  και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) και των Καινοτομιών στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 11 θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια.

Θεματικές περιοχές συνεδρίου 2019 

01.Θ.Ε. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση. Ειδική αγωγή.

02.Θ.Ε. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση Διδακτική επιμέρους μαθημάτων (Γλωσσικών, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και όλων των άλλων μαθημάτων).

03.Θ.Ε. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας-Καινοτομία στην εκπαίδευση. Η ευρύτητα αυτής της θεματικής ενότητας μας οδηγεί στις θεματικές υποενότητες:
    03.01.Θ.Ε. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
    03.02.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό λογισμικό - Ανοιχτό Λογισμικό
    03.03.Θ.Ε. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
    03.04.Θ.Ε. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα:
    03.05.Θ.Ε. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί:
    03.06.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια και η επίδρασή τους στη μάθηση. Εκπαιδευτική αξιοποίησή τους.
    03.07.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση
    03.08.Θ.Ε. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.
    03.09.Θ.Ε. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
    03.10.Θ.Ε. Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media) και Εκπαίδευση
    03.11.Θ.Ε. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη. Κυβερνο-εκφοβισμος: (Cyber Bullying)
    03.12.Θ.Ε. Το ψηφιακό χάσμα
    03.13.Θ.Ε. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε
    03.14.Θ.Ε. Ψηφιακά μέσα και περιβάλλοντα και λογοτεχνία
    03.15.Θ.Ε. Ξένες γλώσσες γλωσσών, Τ.Π.Ε. και Καινοτομία
    03.16.Θ.Ε. Γλωσσικά μαθήματα, Τ.Π.Ε. και Καινοτομία
    03.17.Θ.Ε. Διδακτική Μαθηματικών, Τ.Π.Ε. και Καινοτομία
    03.18.Θ.Ε. Διδακτική Ιστορίας, Διδακτική Θρησκευτικών, Τ.Π.Ε. και καινοτομία
    03.19.Θ.Ε. Φυσικές Επιστήμες, Τ.Π.Ε. & Καινοτομία
    03.20.Θ.Ε. Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε. και Καινοτομία
    03.21.Θ.Ε. Πολιτισμός & Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση, με χρήση Τ.Π.Ε. και Καινοτομίας: Μουσική, Εικαστική Αγωγή, Θεατρική Παιδεία, Animation, κ.λ.π. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
    03.22.Θ.Ε. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) κι Εκπαίδευση
    03.23.Θ.Ε. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
    03.24.Θ.Ε. Από την ιστορία της Πληροφορικής

04.Θ.Ε. Καλές Πρακτικές στην εκπαίδευση με χρήση Καινοτομίας και Τ.Π.Ε. Διδακτικά σενάρια/Διδακτικές Προτάσεις/Δράσεις με χρήση Τ.Π.Ε. ή Καινοτομίας.

05.Θ.Ε. Κοινωνική Καινοτομία στην εκπαίδευση (Service Learning [SL])

06.Θ.Ε. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: e-Twinning, Teachers4Europe, ERASMUS+

07.Θ.Ε. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης

08.Θ.Ε. Εκπαιδευτική Έρευνα

09.Θ.Ε. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση) - Άτυπη μάθηση

10.Θ.Ε. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης. Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης.

11.Θ.Ε. Άλλα θέματα.

Η αναλυτική περιγραφή τους βρίσκεται εδώ: Θεματολογία


5. Επιζητούμενες εργασίες:

Συμμετοχή με φυσική παρουσία (τουλάχιστον ενός από τους εισηγητές κάθε εγκεκριμένης εργασίας)
- Εισηγήσεις
- Σύντομες Ανακοινώσεις
- Διδακτικά σενάρια
- Παρουσιάσεις καλών πρακτικών
- Παρουσιάσεις Δράσεων

- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού

Συμμετοχή από απόσταση [Συμμετοχή χωρίς φυσική παρουσία στο συνέδριο]
- Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις
- Ηλεκτρονικές Σύντομες Ανακοινώσεις
- Ηλεκτρονικές Διδακτικές προτάσεις/Σενάρια/Καλές πρακτικές
- Αναρτημένες Ανακοινώσεις [Πόστερς - Συμμετοχή χωρίς φυσική παρουσία στο συνέδριο]

 

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:

Ως 1 Σεπτεμβρίου 2019 1 Ιουνίου 2019 - Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.
2 & 3 Νοεμβρίου 2019 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://lifelonglearning.gr

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@lifelonglearning.gr    


Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. & της Καινοτομίας»

http://lifelonglearning.gr