Ηλεκτρονική Εισήγηση (e-Presentation)


 
Φιλοσοφία – Σκεπτικό
Το συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας» ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας των επιστημόνων, και αξιοποιεί τις σύγχρονες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, καθιερώνοντας συμμετοχή στο συνέδριο με τη μορφή «Ηλεκτρονικής Εισήγησης» [e-Presentation]. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο επιστημονικός λόγος, υπερνικώντας γεωγραφικούς περιορισμούς στην επιστημονική επικοινωνία και δημιουργείται μια παρακαταθήκη ψηφιακού υλικού με τη δυναμική της εξ αποστάσεως και ασύγχρονης οπτικοακουστικής επικοινωνίας.


Υλοποίηση
Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές για «ηλεκτρονική εισήγηση, ηλεκτρονική σύντομη ανακοίνωση, ηλεκτρονικό διδακτικό σενάριο, ηλεκτρονική παρουσίαση λογισμικού» θα υποβάλουν εργασίες σε .doc (πλήρες κείμενο), ακολουθώντας το καθορισμένο υπόδειγμα εργασίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής που έχει ανακοινωθεί, εκφράζοντας ταυτόχρονα το αίτημά τους για συμμετοχή στο συνέδριο διαμέσου αυτής της κατηγορίας. Για κάθε εργασία αυτής της κατηγορίας, αφού υπάρξει έγκριση ως πλήρες κείμενο της εργασίας, στη συνέχεια θα ζητηθεί από τον -τους συγγραφείς τους και η αποστολή του βίντεό της, που θα μπορεί να κατασκευάζεται π.χ. με βάση την παρουσίασή της διαμέσου του προγράμματος Powerpoint, με ηχητικό υπόβαθρο την εγγραφή της φωνής του ομιλητή καθώς προβαίνει στην παρουσίαση της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα υποκαθίσταται η ζωντανή ανακοίνωση. Το βίντεο θα πρέπει να αποσταλεί στην Οργανωτική Επιτροπή μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2019, ώστε να εξεταστεί ως προς τα ποιοτικά και τεχνικά του χαρακτηριστικά. Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από το συγγραφέα επιστημονικές ή τεχνικές βελτιώσεις αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλιστεί η αρτιότητά του. Οι οριστικά εγκεκριμένες ηλεκτρονικές εισηγήσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου.


Τεχνικά στοιχεία
Το ψηφιακό αρχείο θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε κάποια γνωστή - συχνόχρηστη μορφή αποθήκευσης video (avi, mpg, mpeg, mp4).  Θα πρέπει να είναι ευκρινές και να ακούγονται καθαρά τα ηχητικά στοιχεία και η ομιλία. Στην αρχή θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο τίτλος της εισήγησης, ο/οι συγγραφείς και η χρονολογία/αιτία δημιουργίας. Συνολικά δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τα 15’.  Η ελάχιστη διάσταση εικόνας ορίζεται στα 1080p (1920Χ1080)
 
Βιντεοκανάλι του συνεδρίου
Τα βίντεο των εργασιών αυτών (e-presentations) αναρτώνται στο δικτυακό βιντεοκανάλι του συνεδρίου, στο youtube κι είναι στη διάθεση των ερευνητών/μελετητών.