• Ποιους
  αφορά το Συνέδριο:

  -Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. και εισαγωγής της Καινοτομίας στην τάξη
  -Φοιτητές  & Μεταπτυχιακούς, Διδάκτορες
  -Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας στην εκπαίδευση

  Περισσότερα »

 • Πρόσκληση Ομιλητών Συνεδρίου - Μελών ΔΕΠ

  Η Οργανωτική Επιτροπή, απευθύνει πρόσκληση σε μέλη Δ.Ε.Π., με διδακτικό τους αντικείμενο σχετικό με τη θεματολογία του Συνεδρίου, για τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις "στρογγυλής τράπεζας" ή  αυτόνομες ομιλίες ...  Επιζητούμενα: Απολογισμός  20ετίας εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Εξελίξεις, τάσεις ...


  Περισσότερα  »

 • Παράταση

  Παράταση στην υποβολή εργασιών για το Συνέδριο: Μετά από αιτήματα πολλών ενδιαφερόμενων, δίνεται παράταση υποβολή εργασιών για το Συνέδριο.  Νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1η ανακοίνωση του συνεδρίου.

  Περισσότερα  »